vidAtatürk’ün Fenerbahçesi!

Atatürk’ün Fenerbahçesi!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ziyareti sonrasında “Fenerbahçe Kulübü’nün her tarafa mazhar-ı takdir olmuş bulunan asari mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir Takdirat ve tebrikatımı buraya kayd ile mübahiyim” diye kulüp defterini 89 yıl önce imzalamıştır.

İzlenme: 3.459