Fenerbahçeliler Derneği

TARİHÇE

Fenerbahçeliler Derneği (FBD/eski adıyla FeDeR), 1986 yılında Kadıköy’de kurulmuştur. Kulüp Müze Müdürümüz, Fenerbahçe tarihçisi Alp Bacıoğlu ve arkadaşları tarafından kurulan FBD, ülkemiz spor tarihindeki ilk ve en büyük taraftar derneği olma onurunu taşımaktadır.

FBD’nin kuruluş amacı, bilgiye değer veren, yaratıcı, üretken, bağımsız, eşitlikçi ve hepsinden önemlisi Fenerbahçe’ye tutku ve inanç ile bağlı bir taraftar profili oluşturmaya katkıda bulunmak; Fenerbahçe taraftarları arasındaki birlik ruhunu ve dayanışmayı yükseltmek ve Fenerbahçe tarihinde kaynağını bulan en yüce değerleri yaygınlaştırarak yarınlara taşımaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyeliğinin güç koşullara bağlı olduğu kuruluş yıllarında FBD, hızla gelişme kaydetmiş; bu kapsamda aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda Fenerbahçe taraftarı derneğe üye olarak etkinlik göstermiştir. Stadımızın arkasındaki Kördere Sokak’ta ki,Dernek lokali, kısa sürede Fenerbahçe taraftarının yoğun ilgisine mazhar olarak, taraftarın toplanma merkezi halini almıştır.

Derneğin mücadelesi sonucu Fenerbahçe Spor Kulübü’ne üyelik koşullarının görece kolaylaştığı 1996 yılından sonra, çok sayıda dernek üyesi kulüp üyeliğini seçerek, faaliyetlerinin ağırlığını kulüp çalışmalarına kaydırmıştır. Ekseriyetle bu üyelerin desteğinden yoksun kalan FBD, maddi sıkıntılarla boğuşmak zorunda kalsa da, varlığını bugüne dek güçlenerek, onurla ve lekesiz olarak sürdürmeyi başarmıştır.

Özellikle son 15 yılda FBD etrafında örgütlenen taraftarlar, şenlik havası içinde, canlı bir tribün hayatı için fikirler üretmiş ve uygulamışlardır. Bu dönemde FeDeR olarak anılan dernek, “taraftar evi” mantığıyla çalışan lokalinin ve sosyal medyadaki etkileşimlerinin de katkısı ile her an Fenerbahçe’nin konuşulduğu bir aile ve dostluk ortamına ev sahipliği yapmakla, bilinçli ve inanmış taraftar kuşaklarının gelişimine etki etmiştir

2012 yılında ise FBD, 3 Temmuz Darbe sürecine karşı sağlam bir direnişin öznesi olmuş kadrolarla da birleşerek, Fenerbahçe için her platformda koşulsuz ve çıkarsız mücadelesini sürdürme yolunda daha güçlü bir biçimde yeniden yapılanmıştır.

Bugün FBD, sporla ilgili tüm gelişmeler karşısında takındığı tutumu, yaratıcılığı hedef alan çağdaş çizgisi ve beşbinin üzerinde kayıtlı üyesi ile Türkiye’nin en büyük “taraftar derneği” olma

 

1-) “FBD BAĞIMSIZDIR”

Resim1

BİZ HAYATTA EN ÇOK FENERBAHÇE’Yİ SEVDİK

FBD, ekonomik ve politik hiçbir çıkar odağına angaje olmadan, spordan gelir ve kar elde etme amaçlı her türlü oluşumu karşısına alan ve Fenerbahçe armasına aşkla bağlı üyelerinin gönüllü katılımları ile faaliyet gösteren bağımsız bir dernektir.

Bağımsızlık ilkesi, FBD’ye, taraftar haklarını ikirciksiz savunabilme, sporun çevresini saran kirli ve yozlaşmış kişi ve kurumları eleştirebilme ve dürüstçe özeleştiri yapabilme olanaklarını sağlar.

Bu amaçla FBD, sponsor kullanmayı, maddi güç veya nüfuza dayanan “yüksek” üyeliği reddeder; bunu bağımsızlığının teminatı olarak görür.

FBD, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu ve diğer yönetsel organlarından da bağımsızdır. Bu bağımsızlık, Fenerbahçe’nin uzun dönemli hak ve çıkarlarının savunulması konusunda FBD’ye özgürce söz söyleme ve davranma olanağı verir.

2-) “FBD, KOŞULSUZ VE ÇIKARSIZ SEVER”

Resim2

HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞİLMEZ, SENİN SEVGİN BU DÜNYADA!

FBD, Fenerbahçe’ye sevgi ve sadakatle bağlıdır. Bu bağlılık, sportif, ekonomik başarı vb. herhangi bir koşula tahvil edilmeksizin, doğrudan doğruya sarı lacivert renklere ve armaya yöneliktir.

FBD, Fenerbahçe’yi temsil eden, forma için ter döken her sporcunun daima yanında ve destekçisidir. FBD, Fenerbahçeli sporcuların bu desteğe, en çok sıkıntılı günlerde gereksinim duyduğunun bilincindedir. Bunun için, moral ve motivasyon sağlama amaçlı her türlü etkinlikle sporculara desteğini ifade eder. Fenerbahçe’nin büyüklüğünün, sportif başarılardan kaynaklanmayan, taraftarının sevgisinden kaynaklanan başka bir büyüklük olduğunu, formayı sırtında taşıyan her sporcunun bilmesini sağlamaya çalışır.

Resim3

3-) “FBD, FENERBAHÇELİ TÜM TARAFTAR ÖRGÜTLERİ İLE DOSTTUR”

Resim4

BİZ BERABER HEP BERABER, ASLA YALNIZ OLMAYACAKSIN

FBD, Fenerbahçe camiasının parçası olan tüm kişi ve örgütlerle, birlik ve dayanışma içinde olmayı ilke edinmiştir. Çıkarsız, hesapsız, sarı lacivert renk aşkıyla örgütlenmiş bütün taraftar gruplarını, kardeşi ve dostu olarak görür.

Kardeş gruplarla, Fenerbahçe’nin hak ve çıkarlarının savunulması dışında, hiçbir nedenle tartışmaya girmez. Kardeş gruplarla, Fenerbahçe düşmanlarını sevindirecek bir rekabet ve polemik ortamı içinde bulunmaktan kaçınır. Herhangi bir üstünlük kompleksi ve büyüklük iddiası yoktur. Kardeş gruplara her sevinçlerinde ortak, her dertlerinde yoldaştır; tribünlerde omuzdaştır.

FBD, bu dostluk ortamı içinde, savunduğu ilkelerin, FBD’li olsun olmasın tüm Fenerbahçelilerin ortak ilkeleri halini alarak yaygınlaşması için çaba gösterir.

4-) “FBD KÜFÜR VE ŞİDDETE KARŞIDIR”

Resim5

GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ, GÜNEŞLİ GÜNLER!

FBD, küfür ve şiddetin spor ortamlarından silinmesi için her türlü çabayı gösterir; bu amacı güden girişimleri destekler. FBD, çocuk ve genç taraftarların şiddetle yoğrulmuş bir spor ve yaşam kültürüyle tanışmasını engellemeyi ve cinsiyet ayrımcı, aşağılayıcı içerikli küfürler ile de yaygınlaşan toplumsal cinsiyet kalıplarını yıkmayı görev sayar.

Bununla birlikte, küfür ve şiddetin, toplumsal hayattaki çarpıklıkların spor ortamlarına yansıması ve kimi zaman adaletsizlik ve eşitsizliğe karşı bir başkaldırı biçimi olduğu görüşünü benimseyen FBD, küfür ve şiddetin olmadığı bir dünyanın, adil ve eşitlikçi bir toplumsal düzene bağlı olduğunu savunur. Bu nedenle FBD, küfür ve şiddete karşı mücadeleyi, her türden eşitsizlik ve ayrımcılığa karşı verilen mücadeleden ayrı görmez.

FBD’nin, küfür ve şiddete karşı olma ilkesi, Fenerbahçe’ye yönelik haksızlık ve zorbalıklara meşru direnme hakkının kullanımı ile zıtlık içermez. Fenerbahçe’ye ve taraftarına yönelen düşmanca tutum ve davranışlar karşısında FBD, -sözü edilen adil ve eşit dünya kurulana kadar- sadece haklılık ve meşruiyeti ölçüt kabul eder

5-) “FBD FARKLILIKLARA SAYGILIDIR”

Resim6

 

HAYDİ, SEN DE GEL KATIL BİZE, ŞAMPİYONLUK ŞARKISI SÖYLE!

FBD, din, ırk, cinsiyet, dil, siyasal görüş vb. hiçbir ayrım gözetmeksizin, Fenerbahçe’ye gönül vermiş herkesi, camianın gücünün bir parçası ve zenginliği sayar. Bu farklılıkların, bir dünya kulübü olan Fenerbahçe’nin kapsayıcı ve kucaklayıcı olma özelliklerini gösterdiğine inanır.

Bu nedenle FBD, Fenerbahçe çatısı altında boy gösteren tüm varoluş ve yaşam biçimlerine -diğerlerini dışlamadığı müddetçe- saygı gösterir. Her birey ya da grubun, farklılık ve özgünlüğünü yansıtacak şekilde, özgürce kendisini ifade edebilmesini savunur. Fenerbahçe’ye duyulan sevgi ve bağlılığın ortaya çıkardığı düşünce ve üretimleri teşvik eder.

Resim7

6-) “FBD YALAN VE GÜDÜMLÜ HABERCİLİĞE KARŞIDIR”

Resim8

BU DÜNYA HEP YALAN DOLAN, SENİN SEVGİNDİR ASLOLAN!

FBD, yalan-yanlış haber ve yorumlarla, spor dünyasını kendine göre düzenlemeyi amaçlayan ve bundan kişisel çıkar devşirmeyi uman yazılı ve görsel medyanın tüm unsurlarına karşı mücadele verir.

Türlü soytarılık ve utanmazlıkla, yapay gündemler oluşturarak ses getirmeye ve kamuoyunu yönlendirmeye çalışan; spor kültürü bir yana, temel insani değerlerden nasibini almamış dar kafalı medya çevrelerine karşı, FBD, güvenilir bulduğu çevre ve oluşumlarla işbirliği yapar. Yüksek rating dışında bir sorumluluk tanımayan bu türden odakların ve güttükleri amaçların teşhir edilmesi ve protestosu amacıyla örgütlenmelere gider.

FBD, bu çabanın yanı sıra, yeni kitle iletişim mecralarını kullanarak, bilgiye alternatif erişim yolları oluşturmayı ve bu sayede doğru bilgiye dayanan, çağdaş ve rasyonel yazarlar, yorumcular yetişmesini amaçlar. Medya içinde meslek namusu olan, onurlu gazeteci ve yorumcuları destekler, teşvik eder. Bu kişilerin medya içinde çoğalması için baskı gücü yaratmaya çalışır.

 

7-) “FBD COŞKULU VE AKTİF TARAFTARLIKTAN YANADIR”

Resim9

AŞKINLA COŞKUNLA SEN ÇOK YAŞA!

FBD, endüstriyel futbol çığırtkanlarının arzuladığı, izleyici konumundan öteye geçmeyen, “ehlileştirilmiş” ve “seçkin” taraftar kimliğini/kimliksizliğini reddeder. Tribünlerde, Fenerbahçe’ye yüreğindeki ateşle sahip çıkan, eylemli, etkin bir taraftar kültürünün kök salması için uğraş verir.

FBD, verili spor ortamında Fenerbahçe’nin güçlü varlığını sürdürmesi amacını taşıyan ticari, mali ve finansal girişimleri, kulübün yerleşik değerlerine aykırılık içerip içermediği, sportif başarıyı ve taraftarların hak ve çıkarlarını önemseyip önemsemediği ölçütleri ile değerlendirir.

Resim10

 

8-) “FBD VEFALIDIR”

Resim11

 

CİHATLAR, LEFTERLER, CANLAR, FİKRETLER, HALA SEVİLEN BİRER ABİDEDİRLER!

Vefa, Fenerbahçe bayrağında yazılı, en önemli ortak değerlerden biridir. FBD, Fenerbahçe’ye hizmet etmiş yönetici, çalışan, sporcu ya da taraftarlara vefa borcunun ödenmesi amacını taşıyan her türlü girişimde bulunur ve başkalarınca organize edilmiş girişimlere destek verir.

Bu amaçla ziyaretler düzenler, ilgi ve desteğe ihtiyaç duyanların yanında olmayı görev sayar. Hizmete devam edenlerin; bu vefa öneklerini gördükçe kulübüne olan bağlılığının artacağını bilir, bunu önemser.

Resim12

 

 9-) “FBD, SADECE FUTBOL DEĞİL,  TÜM BRANŞLARIN DESTEKÇİSİDİR”

Resim13

KALDIR KALDIR ELLERİNİ FENER GELİYOR!

FBD, Fenerbahçe’ye sevgi ve desteğini, yalnızca futbol maçlarında değil, Fenerbahçe adının geçtiği tüm spor dallarında ortaya koyar. Bunu, Fenerbahçe’nin tarihinden gelen değerlerin savunulması ve yarınlara taşınması olarak kabul eder.

Kuruluşundan bu yana FBD, Fenerbahçe forması giyen boksörleri, masa tenisçilerini, voleybolcuları, yüzücüleri, atletleri, basketbolcuları, kürekçileri yalnız bırakmamış; bundan sonra da bırakmayacaktır.

Fenerbahçeli olmanın yalınkat bir takım destekleme durumu olmadığı bilincini taşıyan FBD, Fenerbahçe’nin Türkiye ile bütünleşen şanlı tarihini hep hatırlayarak, bu tarihin bugüne ışık tutan değerlerini yarınlara taşımayı da görev kabul etmektedir.

Bu çerçevede Mustafa Kemal Atatürk’ün Fenerbahçe’yi ziyaret ettiği tarih olan ve Kulübümüzün kuruluş günü olarak kutlanan 3 Mayısların adına yaraşır etkinliklerle kutlanması için üzerine düşeni yapar. Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın ve Cumhuriyetin Kuruluşunun, Fenerbahçe’ye yüklediği misyonun takipçisi olur; bu misyonun yeni nesillere aktarılması için uğraş verir.

Resim15

10-) “FBD TAM DEMOKRATİK YÖNETİLİR”

Resim48

 BİZİMKİSİ SEVDA İŞİ, BİZİMKİSİ GÖNÜL İŞİ!

FBD, kimi üyelerin ve yöneticilerin diğerlerinden “daha eşit” olduğu, seçkinci, tek adam sultasına dayanan, anti demokratik bir taraftar örgütü değildir.

Dernek, tüm üyelerin yönetime katılma hakkının tanındığı, demokratik denetleme mekanizmalarına sahip, bütün eylem ve işlemlerin şeffaflık içinde gerçekleştiği, karar alma mekanizmalarının “tam demokratik” biçimde işlediği, karar alma süreçlerine tüm üyelerin katılabildiği, tüm kararların üyelerin eşit oy hakkıyla alındığı örgütlenme anlayışını hassasiyetle ve ödünsüz uygular.

Resim49

 

11-) “FBD IRKÇILIĞA KARŞIDIR”

Resim17

FENERBAHÇE IŞIK SENSİN, FENERBAHÇE UMUT SENSİN!

FBD, insanlık suçu ve ayıbı olarak gördüğü ırkçılığın spor sahalarına sirayet etmesine tavizsiz olarak karşıdır. FİFA, UEFA vb. tüm organizasyonların, ırkçılıkla mücadeleyi amaçlayan kararlarının uygulanmasına destek verir. Irkçılığın baş gösterdiği her spor olayında bununla mücadele eder. Irkçılıkla mücadeleye yararı olabilecek her düşünce ve proje için çalışma yürütmeyi görevi sayar.

Irkçı ayrımcılığa maruz kalan sporcu, taraftar, takım vb. kim varsa yanlarında yer alır, bu kişi ve topluluklarla dayanışma içine girer.

 

Resim18

 

12-) “FBD YAPICI ELEŞTİRİDEN YANADIR”

Resim19

SIKI DUR KARŞI DEFANS, FENER GELİYOR, ŞUT VE GOL AĞLARI DELİYOR!

FBD, amaçsız veya güdümlü, her türden yıkıcı eleştirinin karşısındadır. Dernek içi yaşantısında ve kamuoyu önünde yapıcı eleştiriye alan açmaya çalışır. Eleştirinin, Fenerbahçe’nin yararları düşünülerek yapılması, bilgiye ve temiz niyete dayanması dışında bir sınır tanımaz.

FBD, Fenerbahçe ile ilgili yorum ve analizlerin, olay ve olguları tüm boyutlarıyla değerlendirmeye yetecek bilgi ve deneyim birikimine dayanması gerektiği düşüncesini öne çıkarır. Hayatın her alanında, eleştiri derinliği olan, öğrenme ve bilgi paylaşma isteği yüksek Fenerbahçeli aydınların olmasını ve yeni aydınların yetişmesini teşvik eder. Eleştirel aklın, alternatif geliştirme ve hayata geçirebilme potansiyelinin önemine dikkat çeker.

 

Resim20

13-) “FBD KADIN VE ÇOCUK TARAFTARIN ARTMASINI  HEDEFLER”

Resim21

KONUŞMAYI ÖĞRENDİK, İLK SÖZÜMÜZ KANARYA!

FBD, kadınların Fenerbahçe dünyasında daha kitlesel yer almasının, taraftar kültürüne katacağı olumlu değerleri ve renkliliği samimiyetle önemser. Bu amaçla kadınların Fenerbahçe’yi ilgilendiren tüm aktivitelerde daha yoğun katılımla yer almasını sağlamaya çalışır. Kadın üyeleri ve yöneticileri aracılığıyla, kadınların Fenerbahçe etrafında birleşmesini sağlayacak etkinliklerde bulunur.

FBD, kadınlara yönelik ayrımcı ve ataerkil söylemleri reddeder. Spor ortamlarındaki erkek egemen anlayış ve yönelimlerin karşısında yer alır.

FBD, çocukların, Fenerbahçe tribünlerinde ve takımlarında, büyüklerinden bayrağı devralacakları gelecek günler için, Fenerbahçe sevgisi ile yetişmiş, iyi Fenerbahçeliler olmalarını sağlayacak koşulları hazırlar. Çocuk taraftarların bir araya geldiği etkinlik ve organizasyonlar düzenler.

 

 

14-) “FBD ENGEL TANIMAZ”

Resim22

SİZ YÜREĞİNİZİ KOYUN, BİZ CANIMIZI VERELİM!

FBD, engelli taraftarların talep ve beklentilerinin gerçekleşmesi ve sorunların çözümünde onlarla birlikte hareket eder. Spor karşılaşmalarını uygun erişim olanakları ile seyretme hakları için gerekli tedbirlerin alınması yolunda mücadele verir. Dünyadaki uygulamalara dikkat çekerek, ilgili otoritelerden talepte bulunur.

Tüm spor dallarında engelli branşlarının kurulması için çaba sarf eder, destek olur, görev alır.

Resim23

15-) “FBD TARAFTARIN SORUNUNU KENDİ SORUNU BİLİR”

Resim24

SOKAKTA OYNASAN KALDIRIMDA DESTEKLERİZ FENERBAHÇEM!

(fenerbahcelilerdernegi.org.tr/soz-taraftarda)

Taraftarlık hakları, FBD’nin en başlıca çalışma alanlarındandır. Mağduriyete uğramış her taraftarın ve taraftar örgütlerinin sorununu kendi sorunu addeder. Çözümü için sorumluluk alır, işbirliklerine girer, mücadele verir.

FBD, sporun, sporcularla birlikte asli öğesi ve sahibinin taraftarlar olduğuna inanır. Fenerbahçe tarihinin, bugünün ve geleceğinin, sadece taraftarlar şahsında ruh bulduğuna/bulacağına inanır. Bu anlamda sporcu ve taraftarları çevreleyen ulusal/uluslar arası federasyonlar, kulüp yönetimleri, sponsorlar vb. tüm kişi topluluklarını arızi ve “olmasa da olur” figürler olarak değerlendirir. Sonsuz olan Fenerbahçe’dir.

 

 

16-) “FBD HER YERDEDİR”

Resim25

 

ALEV ALEV AH HER YER YANIYOR,

 BENİM KANIM SARI LACİVERT AKIYOR!

FBD’nin bulunduğu yer, Fenerbahçe’nin olduğu her yerdir. FBD, futbol, kürek demeden her branştaki takımına destek olmak için, mesafelere bakmaksızın her deplasmana gitmeye çalışır.

Gittiği yerlerde Fenerbahçe’yi temsil ettiği bilinciyle, takımını yürekten destekler. Takımı yenilse bile, görevini yerine getirmiş olmanın huzuru ile Kadıköy’e döner.

 

 

17-) “FBD BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜDÜR”

Resim26

FENERBAHÇE SÖYLEYECEK SON SÖZÜ, HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

FBD, bir taraftar derneği olmakla birlikte, ülkemizi ve toplumu ilgilendiren sorunlarda gözü kapalı bir örgüt değildir. “Ne sağcıyız ne solcu…” sığlığına düşmemeyi amaç edinir. Taraftarın da içinde yer aldığı toplum yaşantısını, doğrudan ya da dolaylı etkileyen her konuda özgürce söz söyleme hakkını kullanır, tepkisini en yüksek perdeden ortaya koyar.

Sporun, egemen elitlerce, toplumun oyalanması ve sorunlarına duyarsızlaşmasının aracı kılınmasını önleme amaçlı her platformda yer alır. Tribünü, talep ve özlemlerini haykıracağı başlıca platform olarak değerlendirir.

Fenerbahçelilerin, halkın çıkarlarından ayrı çıkarlarının olmadığına ve Fenerbahçe’nin kaderinin, doğrudan doğruya halkın kaderine bağlı olduğuna inanır. Buna en güçlü referansın, Fenerbahçe’nin kuruluşu ve tarihi olduğuna inanır.

FBD, bu anlayışını, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün önüne geçmemek, kendini ve üyelerini öne çıkarmamak kıstaslarına bağlı olarak hayata geçirir.

 

18-) “FBD İÇİNDE DELİLERİ BARINDIRIR”

Resim27

HABABAM! GÜM! GÜM! GÜM!

FBD, Fenerbahçe’ye delicesine sevdalı olanların örgütüdür. Aşk ve tutkunun, delilikle dolaysız bağlara sahip olduğunu ve deliliğin bozuk toplumsal düzene kendiliğinden bir karşı koyuş olduğunu hatırda tutarak, Fenerbahçe uğrundaki her tür delice davranışa ortam hazırlar.

FBD, bildiği tek giyim markası Fenerium olan, taraftar kartı resmi hüviyeti sayan, Kulüp GSM hattını kullanıp, gazete ve derginin Fenerbahçe dostu olanını seçen, Fenerbahçe adının geçtiği her maça ve antrenmana giden, altyapı kadrolarını, boksörleri, kürekçileri, masa tenisçilerini aile şeceresine kadar tanıyan, bedenine sığmayan coşkusuyla maç boyunca Fenerbahçe adını haykıran, yenilgilerde inadına yeniden yollara düşen üyelerden kuruludur.

FBDliler, hardalın yanına ketçapı, domatesin yanına limonu koymamak, benzin istasyonlarını rengine göre seçmek, rengi bozuk fast-food lokantalarında yememek, sahibinin kanı bozuk otobüs firmalarında seyahat etmemek gibi, başkalarınca “irrasyonel” bulunacak davranışlar sergilemekten çekinmezler.

 

 

19-) “FBD ÖRGÜTLENMENİN ÖNEMİNE İNANIR”

Resim28

 

HİÇBİR KULÜPTE OLMAYAN BU DOSTLUK,

 YILLAR YILI HEP ŞAMPİYON OLDUK!

FBD, Fenerbahçe’nin hak ve çıkarlarının, taraftarının birlik ve örgütlenmesi ile korunacağı bilinciyle, Fenerbahçelilerin birleşik ve örgütlü desteğinin hayati önemde olduğuna inanır.

Fenerbahçe’ye yönelen her saldırı ve hak gaspının, ancak bu yolla boşa çıkarılabileceği, 3 Temmuz Darbesi sırasında sınanmış; saldırıyı sinsice tezgâhlayan çevrelerin nasıl geriye çekildikleri ve çark ettikleri not edilmiştir.

Sonuç olarak FBD, elinizde tuttuğunuz broşürde tarif edilmeye çalışılan Fenerbahçe aşkını yüreğinde hisseden tüm Fenerbahçelileri çatısı altında birleşmeye, FBD’ye üye olarak güç katmaya çağırıyor.

Sensiz bir kişi eksiğiz! Varlığın Fenerbahçe’ye güç verecek,

HAYDİ FBD’YLE DAYANIŞMAYA!

 FENERBAHÇELİLER FBD’YE, FENERBAHÇE ZAFERE!

Resim29

 

TRİBÜNLERDEYİZ

Resim30

FBD, beşyüzün üzerinde kombine biletli üyesiyle, beş yıldır Maraton Üst Tribün / I-H (Yeni A-B) Bloklarında nöbettedir. Dernek, diğer tribünlerde de yaklaşık bin üyesi ile mevzilenmiştir.

FBD, katılmak isteyen tüm Fenerbahçelileri arasına katarak, tüm coşkusu ile Sarı Lacivert siperleri savunmaya yeni sezonda da devam edecek.

Resim31

-Deplasman Organizasyonları:

Resim32

FBD, önümüzdeki sezon da, Türkiye’nin ve Dünyanın yedi iklim dört bucağında Fenerbahçe’nin yanında olacak. FBD, Fenerbahçeli kafa dengi kaptan pilotların kullandığı güvenli otobüs ve uçaklarla, karnaval havası içinde ve taraftar dostu fiyatlar ayarlayarak deplasman organizasyonlarına girişecek.

Amatör Branşlar

Resim33

FBD, yeni sezonda da FB Arena’da, Abdi İpekçi’de, Caferağa’da, Burhan Felek’te, Haldun Alagaş’ta ve Türkiye‘nin ve Dünyanın tüm diğer salonlarında hazır  ve Destekçi olmaya devam edecek

 

İNTERNETTEYİZ

Web Sitemiz – fenerbahcelilerdernegi.org.tr

 

Resim34

FBD Web Çalışma Grubu’nun orkestrasyonunda, derneğin resmi yayın organı fenerbahcelilerdernegi.org.tr adresinden, tüm Fenerbahçelilere ses vermektedir.

Dernek Başkanı İlyas Bulcay’ın yanı sıra, Hızır Hoşça, Paşa Göktaş, Selçuk Yula, Okan İnanç gibi güçlü kalemlere  ev sahipliği yapan site; FBDList’teki usta işi yazıları da, “Akademi” bölümünde gözler önüne serer.

Sitede, gazetelere gerek bırakmayacak şekilde, gerçek ve güncel spor haberleri takip edilebilir. Sitenin, organizasyon fotoğraf ve videolarının yayınlandığı, “Multimedya” bölümü de vardır. Fotoğraf ve video, Multimedia’da izlenir!

FBDList

FBDList, Derneğin haberleşme platformudur. Üye olunduğunda, yapılmış ve yapılacak tüm aktivitelerden haberdar olunur. Fenerbahçe ile ilgili haberlere anında ulaşılır, forum sayfalarında mantık dâhilinde tartışmalar yapılır, proje ve fikirler üretilir.

Facebook & Twitter:

facebook.com/fenerbahcelilerdernegi

 

Resim35

twitter.com/fenerbahceliler

 

Resim36

Facebook’taki FBD grubuna üye olunabilir, twitter adresi takip edilebilir. Böylece Dernek ortamlarına girilir, gelişmeler her türlü takip edilmiş olur.

+ facebook.com/fenerbahcelilerdernegi
+ youtube.com/fenerbahcelilerdernegi
+ twitter.com/fenerbahceliler
+ instagram.com/fenerbahceliler
+ vimeo.com/fenerbahceliler

 

 ETKİNLİKLERİMİZ

Resim37

MAÇ ÖNCESİ VE MAÇ İZLEME ORGANİZASYONLARI:

Kadıköy’deki maçlardan önce Dernek lokali toplanma yeridir. Koro halinde tezahüratlar ve yol boyu meşalelerle stada gidilir. Stad da meşale yakılmaz! Deplasman maçına gidememiş olanlar, dernek lokalinde koro ve solo tezahüratlarla maç izler; kimisi dualarla, kimisi totemler, Vudu büyüleri ve telepati yoluyla maça ağırlığını koyar. Maç esnasında, astral seyahat, ışınlanma gibi bilimsel metotlarla deplasman organizasyonu yapanlar çıkar.

Dernek lokalinde, bazı özel günler için kutlamalar yapılır. Derbi öncesi geleneksel kına gecesi organizasyonları yapılarak, Dernek Lokalinde Fenerbahçeli yazarlara  kitap İmza günleri düzenlenir, ortak paneller organize edilir.

 

Resim38

 

FBD KART:

Resim39

Derneğe üye olanlar, otomatikmen FBD Kart alma hakkı kazanır. Böylece dernek lokalinde ücretsiz maç izlenir, yeme içmede %10 iskonto görülür, Fenerium Bostancı Outlet gibi anlaşmalı yerlerden özel indirim kazanılır.

Resim40

PİKNİKLER – TAVLA  ve  19.07 & 20 EYLÜL KUTLAMALARI:

Resim41

İstanbul ve çevresinde, üyeler ve dostlar için piknikler düzenlenir. Çubuklu pijamalar çekilir, mangallar cızırdar.

Her sezon, geleneksel tavla turnuvası tertiplenir. Bileğine güvenene, zar tutmayana açıktır.

19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü ciddiyet ve coşkuyla kutlanır.

2013’ten itibaren 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü’nün kutlanması hedeflenmektedir. Resim42

 

LOKALİMİZ

 

Resim43

Lokal, projeksiyon cihazıyla çalışan dev ekran, LED/LCD/Plazma televizyonlar, yüksek kalite ses sistemi ile elektronik alt yapı açısından uzay üssü gibidir. Maç izlemek dev eğlenceli olur.
Kadıköy Altıyol’da, maç izleme deyince akla düşen ilk yerdir. Lokalin bar ve mutfağı, değme gurmenin damağını çatlatacak cinstendir. Ortamda, Türkiye ve dünyadan kaliteli spor muhabbetleri döner.  Resim44

GERÇEKLEŞMİŞ ETKİNLİKLERDEN ÖRNEKLER

Resim45

– SÖZ TARAFTARDA PANEL ÇALIŞMASI:

Kısa süre önce Fenerbahçe camiasına açık panel düzenlenmiş olup, sonuçları rapor haline getirilerek Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile paylaşılmıştır.

Bu rapora fenerbahcelilerdernegi.org.tr/soz-taraftarda adresinden ulaşılabilir.

– FARK YARATAN TARAFTARLIK:

FBD, Kişisel Gelişim Uzmanı Sn. Ömer Uzun tarafından yönetilen, “Fark Yaratan Taraftarlık” başlıklı panel de düzenlemiş olup, bu konudaki faaliyetlerin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.

– LEFTER VE ALEX HEYKELLERİ:

FBD, kardeş tribün grupları ile el ele vererek, Fenerbahçe’nin rakiplerince de efsane kabul edilen Lefter Küçükandonyadis ve Alex De Souza’nın heykellerinin yapılması projesinde yerini almış; kampanyanın organizasyonunda üstüne düşen görevi yerine getirmiştir.

 

 

20 EYLÜL 2011 FENERBAHÇELİ KADIN DESTANI

Resim46

FBD’nin tek başına düzenlediği bir etkinlik olarak değil ama, Dünya spor tarihine geçen bir olay olarak, 20 Eylül 2011’e ayrı bir parantez açılması gerekmektedir.

Fenerbahçeliliğin hiçbir sınır tanımadığını, takımına sahip çıkma refleksinin çok ama çok güçlü bulunduğunu ve bütün zorlukları aşabilme kapasitesine sahip olduğunu 20 Eylül 2011 akşamı Şükrü Saracoğlu Stadı’nı dolduran 55 bin kadın ve çocuk taraftarımız bir kez daha kanıtladı. Türkiye Futbol Federasyonu, 17 Eylül 2011 tarihinde, “seyircisiz maçlara sadece kadınlar ile anneleri yanlarında olmak koşuluyla 12 yaş altı çocukların katılabileceğini” öngören bir karar aldığını duyurdu. Ve bu karar ilk kez 20 Eylül 2011 akşamı oynanacak Fenerbahçe-Manisaspor maçında uygulanacaktı. Aslında “erkek taraftarı stat dışında tutalım, nasıl olsa üç-beş bin kadın ya gelir ya gelmez” düşüncesiyle alınan ve bir “ceza” olması düşünülen bu kararı Fenerbahçemizin kadın ve çocukları şenlikli bir ödüle çevirerek hem Türkiye hem de dünya spor kamuoyuna parmak ısırttılar!

İlk kez uygulandığı için ayrıntıları ancak maçtan BİR GÜN ÖNCE yayınlanan “ceza” gereğince kadınlar sıraya girecek, kimlik fotokopilerini verdikten sonra ücretsiz biletlerini alacak, biletler maç günü olan 20 Eylül’de 10 ile 20 saatleri arasında ve sadece stadın altındaki iki ve Suadiye’deki Fenerium mağazalarından temin edilebilecekti. Avrupa yakasında oturan Fenerbahçeli kadınlar da zorunlu olarak sabah erkenden kalkıp Anadolu yakasına geleceklerdi yani! Hangi kadın sabah erkenden kalkar da ücretsiz bile olsa bilet almak için sıraya girerdi? Kadınlar futboldan ne anlardı ki! Ama Fenerbahçeli kadınlar saatlerce bekledikleri kuyruklardan biletlerini alarak o akşam tribünleri tıklım tıklım doldurarak bir efsane yarattılar. Kundaktaki bebekleriyle, anneleri , kayınvalideleri, çocukları ve arkadaşlarıyla koşa koşa gelen kadınlar maç boyunca da sürekli tezahüratta bulunarak Fenerbahçelerini asla yalnız bırakmayacaklarını dosta düşmana gösterdiler. Türkiye’de ve dünya spor tarihinde bir İLK’i gerçekleştiren Fenerbahçeli kadın ve çocuklarımızla ne kadar gurur duysak azdır!

Resim47

ARAMIZA KATILMAK İSTERMİSİNİZ?

reklam

Duyurular

Tab 1 Tab 2 Tab 3
Dernekten Duyurularımız
res11796 Olağan Üstü Genel Kurul Duyurusu

FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI Dernek tüzüğümüzün yenilenmesi için aşağıdaki gündem dahilinde Osmanağa Mahallesi, Kuşdili Cd. No:3, Kadıköy/İstanbul adresinde yer alan dernek merkezimizde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına, çoğunluk gerektiren ilk toplantının 20 Ocak 2019 Pazar günü saat 11:00’da yapılmasına, ilk toplantıda...

res11734 TARİHİ YOK SAYAMAZSINIZ

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan hemen öncesinde ‘Futbol Heyet-i Müttehidesi’  adıyla kurulan ve ardından FIFA’ya başvurulan ve 21 Mayıs 1923 tarihinde FIFA’nın 26. üyesi olan Türkiye Futbol Federasyonu, kendi tarihini daha ne kadar yok sayacaktır.   Kendi tarihçesinde  “1936’ya kadar süren bu dönemde ilk Türkiye Şampiyonası Ankara’da...

res11601 YENİLEMEDE SON İKİ GÜN !

 FEDER YİNE MARATON ÜST A ve B BLOKLARDA 2018-19 sezonu kombine kartları yenileme süreci eski hak sahipleri için 26 Haziran SALI günü sona eriyor Kongre üyelerine özel satış 29,30 Haziran’da Genel satış 3 Temmuz’da başlıyacaktır. Fenerbahçemizin, 2018-19 futbol sezonu kombine kartlarının yenileme süreci ve genel satışı başladı Kombine kart satışı ve yenileme...

Tümünü Göster

etkinlik_takvimiHAFTALIK ETKİNLİK TAKVİMİ